Wat doet de ouderraad?

De oudervereniging wordt bestuurd door een ouderraad en vervult (namens de ouders) een verantwoordelijke taak. De naam zegt het al, dit is een vereniging van en voor ouders van basisschool Uilenspiegel. Zij stelt alles in het werk om een optimale ouderparticipatie binnen de school te realiseren, verzorgt het overblijven, stuurt feesten op school aan en verzorgt/co├Ârdineert het activiteitenboekje. Om Ervaring Gericht Onderwijs tot een succes te maken is de inbreng en inzet van ouders onontbeerlijk.

 

Elk jaar organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders. Ook wordt dan de ouderbijdrage verantwoord. Dit gebeurt tijdens de Algemene Leden Vergadering; ALV.

 

De ouderraad is te bereiken via: or punt obsuilenspiegel apestaart saamscholen punt nl 

 

De ouderraad vergadert op wisselende avonden. 

 

De vergaderingen starten om 20.00 uur in de teamkamer van school.

 

  OR

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren