Samenwerkingsverband

 

Onze school en Passend Onderwijs

Als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft, dan gaat de leraar in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ouders kunnen zich oriënteren op wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijsondersteuning. Dit staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken via onderstaande link: 

POS Schoolrapport 2020-2021.pdf

 

Onze school in het samenwerkingsverband

De basis voor Passend Onderwijs is: welke ondersteuning bieden we onze kinderen op school om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen. Is er meer nodig dan de basisondersteuning, dan kan de school een beroep doen op de trajectbegeleiders van SAAM*. Deze collega is de schakel naar extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek, dat kan op de eigen school zijn, of op een andere (basis)school in de regio. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat er voor ieder kind een passende, thuisnabije onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer informatie over de wet vindt u op deze website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband regio 30.08 Helmond-Peelland PO: https://po.swv-peelland.nl/
De overige SAAM* -scholen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband regio 30.06: https://www.swvpo3006.nl

speeldveld

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren