Praktische informatie

Schooltijden

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 tot en met 4  vrij!

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.20 - 10.35 en 12.15 - 13.00 uur.

 

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 11.45 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 11.45 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.00 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.40 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

 

Foto3

 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

 

Vakantie & vrije dagen 2020-2021

Herfstvakantie  19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie  21-12-2020 t/m 01-01-2021    
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
2e Paasdag 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie   03-05-2021 t/m 14-05-2021
2e Pinksterdag  24-05-2021
Laatste schooldag 23-07-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021

 

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

maandag 05-10-2020
woensdag 11-11-2020
vrijdag  29-01-2021
maandag 26-04-2021
donderdag  17-06-2021

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag  02-09-2020
woensdag  07-10-2020
woensdag  18-11-2020
woensdag  13-01-2021
woensdag  10-02-2021
woensdag  24-03-2021
woensdag  02-05-2021
woensdag  30-06-2021

 

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

woensdag  16-09-2020 kinderen groep 1-2 vrij (studiedag i.v.m. kamp)
vrijdag  25-09-2020 kinderen groep 6-7 vrij i.v.m. kamp
donderdag 17-12-2020 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering
let op, kan wijzigen vanwege Corona
vrijdag 18-12-2020 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 12-02-2021 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 30-04-2021 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 22-07-2021 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest
let op, kan wijzigen vanwege Corona
vrijdag 23-07-2021 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

Festiviteiten en activiteiten

14 en 15 september 2020  Schoolkamp groep 1-2-3
16, 17 en 18 september 2020 Schoolkamp groep 4-5 en 5-6
22 t/m 25 september 2020 Schoolkamp groep 6-7 en 7-8 (groepen 6 en 7 vrijdag vrij)
4 december 2020  Sinterklaas
17 december 2020 Kerstviering
12 februari 2021 Carnaval
6 april 2021 (onder voorbehoud) Schoolfotograaf
30 april 2021 Sportdag
28 mei 2021  Kom op bezoek dag
14 en 15 juli 2021 Musical groep 8 

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

maandag: groepen 4-5, 5-6, 6-7 en 7-8
dinsdag: groepen 1-2A, 1-2B en 3
vrijdag: groepen 3, 4-5, 5-6, 6-7 en 7-8

Lotte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren