Praktische informatie

Schooltijden

 

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.00 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 tot en met 4 vrij!

 

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.15 - 10.30 en 12.15 - 13.00 uur.

 

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 11.45 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 11.45 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.00 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.40 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

 

Foto3

 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

 

Vakantie & vrije dagen 2021-2022

Herfstvakantie  27-10-2021 t/m 31-10-2021
Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022   
Voorjaarsvakantie 28-02-2022 t/m 04-03-2022
2e Paasdag 18-04-2022
Meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022
2e Pinksterdag  06-06-2022
Laatste schooldag 22-07-2022
Zomervakantie 25-07-2022 t/m 04-09-2022

 

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

dinsdag 05-10-2021
donderdag 18-12-2021
woensdag 23-02-2022
dinsdag 19-04-2022
donderdag  23-06-2022

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag  15-09-2021
woensdag  20-10-2021
woensdag  24-11-2021
woensdag  22-12-2021
woensdag  02-01-2022
woensdag  16-03-2022
woensdag  13-04-2022
woensdag  18-05-2022

woensdag  15-06-2022

woensdag  06-07-2022

 

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

woensdag  06-10-2021 kinderen groep 1-2 vrij (studiedag i.v.m. kamp)
vrijdag  08-10-2021 kinderen groep 7 vrij i.v.m. kamp
donderdag 23-12-2021 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering

vrijdag 24-12-2021 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 25-02-2022 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 22-04-2022 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 21-07-2022 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest

vrijdag 22-07-2022 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.00 uur uit

 

Festiviteiten en activiteiten

27, 28 en 29 september 2021 Schoolkamp groep 3-4
29, 30 september en 1 november 2021 Schoolkamp groep 4-5 
4 en 5 november 2021 Schoolkamp groep 1-2
5 t/m 8 november 2021 Schoolkamp groep 7-8 en groep 7 vrijdag 8 november vrij
3 december 2021  Sinterklaas
23 december 2021 Kerstviering
25 februari 2022 Carnaval
5 april 2022 (onder voorbehoud) Schoolfotograaf
22 april 2022 Sportdag
12 mei 2022 Kom op bezoek dag
13 en 14 juli 2022 Musical groep 8 
21 juli 2022 Pleinfeest
22 juli 2022 Laatste schooldag

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

Maandag: groepen 5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B

dinsdag: groepen 1-2B, 3-4A en 3-4B

donderdag: groep 1-2A
vrijdag: groepen 3-4A, 3-4B, 5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B 

Lotte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren