Praktische informatie

Schooltijden

 

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 - 15.00 uur.
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.
Vrijdagochtend van 8.30 -12.30 uur.

 

Groep 5 tot en met 8 :

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 15.00 uur .
Op woensdag van  8.30 - 12.30 uur.

Kinderen hebben pauze van 10.15 - 10.30 en 12.00 - 12.45 uur.

 

Overblijven

In principe blijven alle kinderen over op school. De kinderen eten om 11.45 uur in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. De overblijfwerkgroep zorgt er voor dat om 11.45 uur het drinken (thee en melk) klaar staat. De kinderen nemen zelf brood mee in een trommel (met naam). Als de kinderen gegeten en gedronken hebben, gaan zij naar buiten. Vanaf 12.00 uur zijn er buiten overblijfouders die tijdens deze pauze bij de kinderen zijn. Om 12.40 uur worden de kinderen buiten weer opgehaald door de leerkracht, indien nodig kan er even een uitwisseling plaats vinden tussen overblijfouder en leerkracht. Om 12.45 uur beginnen de lessen weer.
De kosten van het overblijven bedragen voor alle kinderen 40,-- euro per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur van de oudervereniging. 

 

Foto3

 

Het brengen en ophalen van uw kinderen

We vinden het erg van belang een goed contact met ouders op te bouwen. Daarom bent u tot en met groep 8 van harte welkom om uw kind ’s ochtends naar de groep te brengen. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind(eren) welkom, de leerkracht is dan in de klas om de kinderen te ontvangen. Er is dan in principe geen tijd meer om de leerkracht te informeren over belangrijke zaken rond uw kind, dit kunt u van tevoren telefonisch doen.
Wanneer u in de klas bent, heeft u rustig de tijd om te kijken waar uw kind mee bezig is, welke werkjes hij/zij de afgelopen week heeft gemaakt of wat er op de planning van de lopende week staat. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lesactiviteiten.
Om 15.00 uur is de school uit. Vanwege de rust en de ruimte waarin kinderen de klassen en de school moeten kunnen verlaten, wordt u gevraagd buiten op de speelplaats op uw kind(eren) te wachten. Alle leerkrachten komen om 15.00 uur mee naar buiten, zodat u hen nog even kort kunt spreken indien dit nodig is. Heeft u meer tijd nodig, dan vragen we u vooraf een afspraak te maken.
Als u onverhoopt te laat bent om uw kind op te halen, wacht de leerkracht ongeveer vijf minuten buiten. Daarna neemt hij/zij uw kind weer mee naar binnen. Zonder toestemming wordt uw kind niet aan anderen meegegeven.
U bent na 15.00 uur van harte welkom om met uw kind(eren) nog even terug naar binnen te gaan wanneer uw kind u iets belangrijks wil laten zien in de klas.

 

Vakantie & vrije dagen 2022-2023

Herfstvakantie  22-10-2022 t/m 30-10-2022
Kerstvakantie  24-12-2022 t/m 08-01-2023  
Voorjaarsvakantie 18-02-2023 t/m 26-02-2023
2e Paasdag 10-04-2023
Meivakantie 22-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
2e Pinksterdag  29-05-2023
Laatste schooldag 14-07-2023
Zomervakantie 15-07-2023 t/m 27-08-2023

 

Vrije dagen voor alle kinderen i.v.m. studiedagen met het hele team:

woensdag 05-10-2022
woensdag 16-11-2022
woensdag 21-12-2022
donderdag 02-02-2023
woensdag 15-03-2023
dinsdag  11-04-2023
woensdag  17-05-2023
dinsdag 13-06-2023

 

 

Vrije woensdagen voor de kinderen van groep 1 t/m 4 i.v.m. studiedagen en inhoudelijke werkgroepen:

woensdag  28-09-2022
dinsdag      06-12-2022
woensdag  01-02-2023
vrijdag        03-02-2023
woensdag  22-03-2023

vrijdag        07-04-2023
woensdag  14-06-2023

 

De volgende data i.v.m. aanpassing van schooltijd:

donderdag 22-12-2022 alle kinderen zijn om 12.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor de Kerstviering

vrijdag 23-12-2022 groep 5 t/m 8 om 12.30 uur uit
vrijdag 17-02-2023 groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vrijdag 21-04-2023 deze dag is het sportdag. Alle kinderen blijven in principe tot het einde van de sportdag; deze dag sluiten we om 14.00 uur af
donderdag 13-07-2023 alle kinderen zijn om 14.00 uur 's middags uit, kinderen worden om 17.00 uur weer op school verwacht voor het Pleinfeest

vrijdag 14-07-2023 laatste schooldag; de kinderen zijn om 12.30 uur uit

 

Festiviteiten en activiteiten

3 en 4 oktober Schoolkamp groep 1-2 en 2-3
10, 11 en 12 oktober Schoolkamp groep 3-4 
12, 13 en 14 oktober Schoolkamp groep 5-6
4 t/m 7 oktober 2022 Schoolkamp groep 7-8 en groep 7 vrijdag 7 oktober vrij
5 december 2022 Sinterklaas
22 december 2022 Kerstviering
17 februari 2023 Carnaval
21 april 2023 (onder voorbehoud) Sportdag
21 maart 2023 Schoolfotograaf
13 juli 2023 Pleinfeest
14 juli 2023 Laatste schooldag

 

Gymles

De gymlessen vinden plaats in de gymzalen en de sporthal “De Burcht”.

Maandag: groepen 3-4A, 3-4B,5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B

dinsdag: groepen 1-2B en 2-3

donderdag: groep 1-2A
vrijdag: groepen 3-4A, 3-4B, 5-6A, 5-6B, 7-8A, 7-8B 

Lotte

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences